Train Schedule

  • Home
  • /
  • Train Schedule
လူစီးကုန်တင်ရထား   လက်မှတ်ခနှုန်းထား(ကျပ်)    
စဉ်ရထားအမှတ် လမ်းပိုင်း"ရပ်တန့်ဘူတာ
စာရင်း"
(ထိုင်ခုံ)ရိုးရိုးတန်းအထက်တန်း
၁၃-အဆန်ရန်ကုန်-ပဲခူး၁၀ ၄၅၀
၁၄-အစုန်ပဲခူး-ရန်ကုန်၄၅၀
၂၃-အဆန်သာစည်-မြို့ဟောင်း၁၄ ၇၀၀
၂၄-အစုန်မြို့ဟောင်း-သာစည်၇၀၀
၄၅-အဆန်ရွာထောင်-ကောလင်း၂၂ ၁၃၀၀
၄၆-အစုန်‌ကောလင်း-ရွာထောင်၁၃၀၀
၄၇-အဆန်မန္တလေး-နဘား၃၅ ၁၉၀၀၄၄၅၀
၄၈-အစုန်နဘား-မန္တလေး၁၉၀၀၄၄၅၀
၄၉-အဆန်နဘား-မြစ်ကြီးနား
၁၀၅၀-အစုန်မြစ်ကြီးနား-နဘား၂၁ ၁၂၀၀
၁၁၅၁-အဆန်နဘား-ကသာ ၂၀၀
၁၂၅၂-အစုန်ကသာ-နဘား ၂၀၀
၁၃၅၉-အဆန်မုံရွာ-ခင်ဦး၁၈၇၀၀
၁၄၆၀-အစုန်ခင်ဦး-မုံရွာ၇၀၀
၁၅၈၅-အဆန်ပဲခူး-မော်လမြိုင်၂၃ ၁၂၀၀
၁၆၈၆-အစုန်မော်လမြိုင်-ပဲခူး၁၂၀၀
၁၇၁၀၃-အဆန်ပျဉ်မနား-တောင်တွင်းကြီး၁၄ ၆၅၀
၁၈၁၀၄-အစုန်တောင်တွင်းကြီး-ပျဉ်းမနား၆၅၀
၁၉၁၀၅-အဆန်တောင်တွင်းကြီး-ကျောက်ပန်းတောင်း၁၁ ၆၅၀
၂၀၁၀၆-အစုန်ကျောက်ပန်းတောင်း-တောင်တွင်းကြီး၆၅၀
၂၁၁၁၁-အဆန်သာစည်-မြင်းခြံ၁၇ ၆၅၀၁၅၀၀
၂၂၁၁၂-အစုန်မြင်းခြံ-သာစည်၆၅၀၁၅၀၀
၂၃၁၁၇-အဆန်ပုဂံ-မန္တလေး၄၁ ၁၁၀၀
၂၄၁၁၈-အစုန်မန္တလေး-ပုဂံ ၁၁၀၀
၂၅၁၂၆/၁၂၁-အဆန်မုံရွာ-ချောင်းဦး-ပခုက္ကူ၁၉ ၆၀၀
၂၆၁၂၁/၁၂၅-အစုန်ပခုက္ကူ-ချောင်းဦး-မုံရွာ၆၀၀
၂၇၁၂၉-အဆန်ပခုက္ကူ-ကျော၂၂ ၁၁၅၀
၂၈၁၃၀-အစုန်ကျော-ပခုက္ကူ၁၁၅၀
၂၉၁၃၉-အဆန်ဂန့်ဂေါ-ကလေး၁၃ ၁၁၅၀
၃၀၁၄၀-အစုန်ကလေး-ဂန့်ဂေါ၁၁၅၀
၃၁၁၅၃-အဆန်တောင်ကြီး-ဆိုက်ခေါင်၄၀၀
၃၂၁၅၄-အစုန်ဆိုက်ခေါင်-တောင်ကြီး၄၀၀
၃၃၁၈၇-အဆန်ပုသိမ်-ဟင်္သာတ၂၂ ၇၅၀
၃၄၁၈၈-အစုန်ဟင်္သာတ-ပုသိမ်၇၅၀
၃၅၁၈၉-အဆန်ဟင်္သာတ-ကြံခင်း၁၇ ၆၀၀
၃၆၁၉၀-အစုန်ကြံခင်း-ဟင်္သာတ၆၀၀
၃၇၁၉၅-အဆန်လက်ပံတန်း-သာရဝေါ၂၅၀
၃၈၁၉၆-အစုန်သာရဝေါ-လက်ပံတန်း၂၅၀
၃၉မ-၄၁မန္တလေး-မတ္တရာ၁၉ ၃၀၀
၄၀မ-၄၂မတ္တရာ-သူရဲဈေး၁၅၀
၄၁မ-၄၃သူရဲဈေး-မတ္တရာ၁၅၀
၄၂မ-၄၄မတ္တရာ-မန္တလေး၁၉ ၃၀၀
၄၃၁၉၁-အဆန်တောင်တွင်းကြီး-မကွေး၁၃ ၅၀၀
၄၄၁၉၂-အစုန်မကွေး-တောင်တွင်းကြီး၅၀၀
၄၅၁၇၁-အဆန်‌မော်လမြိုင်-ရေး၂၅ ၈၅၀
၄၆၁၇၂-အစုန်ရေး-မော်လမြိုင်၈၅၀
၄၇၁၉-အဆန်သင်္ဃန်းကျွန်း - တောင်ငူ၃၄ ၁၅၀၀
၄၈၂၀-အစုန်‌တောင်ငူ - သင်္ဃန်းကျွန်း၁၅၀၀
၄၉၂၁-အဆန်‌တောင်ငူ - သာစည်၃၁ ၁၃၀၀
၅၀၂၂-အစုန်သာစည် - တောင်ငူ၁၃၀၀
၅၁၄၃-အဆန်မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား၃၀
၅၂၄၄-အစုန်မြစ်ကြီးနား-မန္တလေး